This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sun 17 of Jan, 2021 [22:01 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

Storitve

print
Vodenje projektov vzpostavitve sistemov vodenja kakovosti - ISO 900, ISO 14001 in ISO/IEC 27001

Svetovanje pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti in sistemov vodenja varovanja informacij obsega vse potrebne aktivnosti za pridobitev ustreznega certifikata. Z izvedbo teh aktivnosti tudi zagotovimo, da se bo vpeljani sistem vodenja učinkovito izvajal.

Usposabljanja s področja sistemov vodenja

Usposabljanja s področja vodenja kakovosti obsegajo:
  • tečaj "Notranja presoja",
  • seminar "Zahteve standarda ISO 9001",
  • seminar "Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti",
  • seminar "Vzpostavitev sistema upravljanja varovanja informacij ISO/IEC 27001",
  • seminar "Ocena tveganja ISO/IEC 27005",
  • praktično usposabljanje notranjih presojevalcev.
Usposabljanja lahko prilagodimo glede na želje in potrebe naročnika.

Izvajanje presoj

Priprava in izvedba tako notranjih, kakor tudi zunanjih presoj sistema vodenja kakovosti in sistema vodenja varovanja informacij. Obsega pripravo plana ter urnika presoje, izvedbo pregleda po področjih ter pripravo poročila o presoji.

Priprava dokumentov sistema vodenja

Svetovanje pri pripravi dokumentov v skladu z zahtevami standardov ISO 9001, ISO 14001 in ISO/IEC 27001 obsega pripravo vzorcev in primerov in svetovanje pri usklajevanju dokumentacije z zahtevami standardov.

Created by: admin last modification: Sunday 19. April, 2015 [08:54:37 UTC] by admin