This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sun 17 of Jan, 2021 [22:49 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

SIST

print
SIST gradiva

Uskladitev sistema z zahtevami ISO 9001:2015

Okvir organizacije
http://www.kvalidat.si/tiki-download_file.php?fileId=111

Zainteresirane strani
http://www.kvalidat.si/tiki-download_file.php?fileId=112

Področje uporabe SVK
http://www.kvalidat.si/tiki-download_file.php?fileId=113

Voditeljstvo in zavezanost
http://www.kvalidat.si/tiki-download_file.php?fileId=114

Organizacijsko znanje
http://www.kvalidat.si/tiki-download_file.php?fileId=115

Poslovnik demo
http://www.kvalidat.si/tiki-download_file.php?fileId=116

Vprašalnik za presojo
http://www.kvalidat.si/tiki-download_file.php?fileId=117

Vodstveni pregled
http://www.kvalidat.si/tiki-download_file.php?fileId=118

Projekt uskladitve z 9001:2015
http://www.kvalidat.si/tiki-download_file.php?fileId=119

Analiza razkoraka 2008 na 2015
http://www.kvalidat.si/tiki-download_file.php?fileId=120

Ocena tveganja - datoteka
http://www.kvalidat.si/tiki-download_file.php?fileId=121


Vzpostavitev sistema upravljanja tveganj - ISO 9001:2015

Excel datoteka:

Ocena_tveganja_ISO_9001_SIST delavnica.xlsx
http://www.kvalidat.si/tiki-download_file.php?fileId=109


Dostop do aplikacije INFO.RM:

http://sist-seminar.info-rm.eu

user: demo02@demo.si
pw: demo02demo02

ali

user: demo03@demo.si
pw: demo03demo03


Created by: admin last modification: Wednesday 14. March, 2018 [06:45:54 UTC] by admin