This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sun 17 of Jan, 2021 [22:23 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

Reference

print
Svetovanje v podjetjih, ki so pridobila certifikat ISO 9001:2008

Smart Com Ljubljana, Varnost Ljubljana, Elektroservisi Ljubljana, Iskra Prins Ljubljana, JP Energetika Ljubljana, Zaslon Ljubljana, Kimi Trzin, FMC Ljubljana, SRC.SI Ljubljana, G4S Ljubljana, Špica International Ljubljana, BVG Kranj, Snežnik Kočevska Reka, JP Vodovod-Kanalizacija Ljubljana, Marand Ljubljana, ELBI Kranj, VOP Ljubljana, Ecoplin Višnja Gora, INEA Ljubljana, Astec Ljubljana, Razvojni zavod Trzin, 3 GEN Ljubljana, Transing Ljubljana, Prinsis Trzin, Pan Elektronik Naklo, Cosylab Ljubljana, Sekortel Ljubljana, Praetor Ljubljana, Recinko Kočevje, DSC Ljubljana, GG Bled

Svetovanje v podjetjih, ki so pridobila certifikat ISO 9001:1994

Iskra Magneti Ljubljana, Abrasiv Muta, Tipro Ljubljana, JC-NTU Slovenj Gradec, Špica International Ljubljana, Kimi Trzin, Varnost Bežigrad Ljubljana, ETRA 33 Ljubljana, Repro Ljubljana, VTZ Ljubljana,Marand Ljubljana, Krasoprema Dutovlje, Smart Com Ljubljana, Iskra Prins Ljubljana, VOP Ljubljana, Infonet Kranj, Elektroservisi Ljubljana, JP Energetika Ljubljana.

Svetovanje na projektih certificiranja po zahtevah ISO 14001

Kimi Trzin, Alpmetal & Co. Selca

Svetovanje na projektih certificiranja po zahtevah ISO/IEC 27001

Astec Ljubljana, SIMT Grosuplje, 3 GEN Ljubljana, Marand Ljubljana, Unistar LC Ljubljana, Špica International Ljubljana, Asseco SEE, Alpmetal & Co. Selca, FMC, PRO SERVIS, Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Reference s področja presoj sistemov vodenja kakovosti:
 1. opravljeno šolanje za lead assessorja pri Portsmouth Management Center, Velika Britanija;
 2. registrirani presojevalec sistemov kakovosti v Britanski nacionalni shemi (stopnja assessor);
 3. opravljeno šolanje za vodilnega presojevalca sistemov vodenja varovanja informacij CIS Avstrija
 4. izvedba večjega števila presoj po slovenskih podjetjih za SIQ, SIST in ostale naročnike.
Reference s področja strokovnega usposabljanja:
 1. organizacija in vodenje tečajev za notranje presojevalce,
 2. organizacija in vodenje praktičnega usposabljanje notranjih presojevalcev,
 3. priprava in izvedba seminarjev s področja vodenja kakovosti,
 4. seminar vzpostavitev sistema vodenja varovanja informacij.
Ostalo
 1. član USM/TC QAS za pripravo standardov s področja zagotavljanja kakovosti;
 2. izvedba tehnične recenzije slovenskega prevoda standarda ISO 9004-2,
 3. soavtor knjige “ISO 9001 iz teorije v prakso”, založba Taxus,
 4. referati na Konferencah Slovenskega združenja za kakovost SZK in DSI.

Created by: admin last modification: Wednesday 27. February, 2019 [19:50:42 UTC] by admin