This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sun 17 of Jan, 2021 [22:17 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

Curriculum vitae

print

Jernej PotočnikRodil sem se leta 1962 v Ljubljani, kjer sem najprej končal osnovno šolo, nato pa sem se vpisal na gimnazijo Poljane, smer angleščina in nemščina. Po zaključeni maturi 1980 sem moral najprej odslužiti enoletni vojaški rok, nato pa sem se vpisal na Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani. Po končanih dveh letnikih sem nadaljeval študij na smeri industrijska elektrotehnika in energetska elektronika.

Ko sem bil še absolvent, sem se leta 1986 zaposlil v Iskri Avtomatiki TOZD Tenel kot razvojni inženir na področju močnostne elektronike in energetskih pretvornikov. Pri tem sem si nabral obilo izkušenj s področja razvoja elektronskih vezij, hkrati pa sem se prvič resno srečal z možnostmi, ki nam jih pri delu ponujajo računalniki. Leta 1987 sem diplomiral z nalogo s področja močnostne elektronike, kjer sem razvil računalniški program za načrtovanje in simuliranje resonančnih pretvornikov za napajanje telefonskih central. Po diplomi sem se ukvarjal z razvojem trifaznih pretvornikov za napajanje in regulacijo asinhronih motorjev, vendar pa do realizacije ni nikoli prišlo, ker je začel takrat celoten sistem Iskre razpadati, s tem pa tudi podjetje, v katerem sem bil zaposlen.

Zato sem se leta 1989 zaposlil na Institutu za kakovost in metrologijo (IKM), kjer sem na začetku delal na področju preskušanja elektromehanskih komponent, kasneje pa sem se začel ukvarjati s sistemi kakovosti. Leta 1990 sem opravil izpit za vodilnega presojevalca pri Porthmouth Management Center, Velika Britanija in se registriral kot presojevalec sistemov kakovosti v Britanski nacionalni shemi (stopnja assessor).

V tem času sem izvedel oziroma vodil večje število certifikacijskih presoj sistemov kakovosti slovenskih podjetij, izvajal pa sem tudi skupne presoje s tujimi organizacijami za certificiranje sistemov kakovosti. Sodeloval sem tudi na sestankih tujih akreditacijskih organov, ter si s tem pridobival izkušnje v zvezi s postopki certificiranja sistemov kakovosti.

Od leta 1993 delam samostojno, moje glavne dejavnosti pa so svetovanje in izobraževanje s področja zagotavljanja kakovosti ter izvajanje presoj sistemov kakovosti.

V tem času sem vodil več kot štirideset projektov uvajanja sistemov kakovosti v različnih slovenskih podjetjih, ki sem jih uspešno zaključil s pridobitvijo certifikata za sisteme kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001. Ves ta čas sem tudi predaval na različnih seminarjih in tečajih s področja zagotavljanja kakovosti, ki jih organizirata Slovenski institut za standardizacijo (SIST) in Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ). Še posebej pa sem se specializiral za usposabljanje notranjih presojevalcev in za seminar o zahtevah standarda ISO 9001. Do sedaj sem imel več kot 400 ponovitev tečaja za notranje presojevalce, ki se ga je udeležilo približno 5.000 slušateljev.

Med drugim sem bil tudi član skupine za pripravo standardov s področja zagotavljanja kakovosti pri Uradu za standardizacijo RS, kjer sem sodeloval pri pripravi standarda SIST ISO 9004-2, zadolžen pa sem bil tudi za tehnično recenzijo tega standarda.

S sodelavci in prijatelji s področja vodenja kakovosti smo tudi napisali knjigo “ISO 9001 iz teorije v prakso”, ki je izšla decembra 1996 pri založbi Taxus.

V letu 2007 sem uspešno zaključil tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001 in ISO/IEC 17799. Sodeloval sem na projektih vzpostavitve in certificiranja sistema vodenja varovanja informacij večih slovenskih podjetij.

Created by: admin last modification: Sunday 19. April, 2015 [08:52:10 UTC] by admin