This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Tue 02 of Jun, 2020 [17:37 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

8.5.3 Preventivni ukrepi

print
8.5.3 Preventivni ukrepi

Vodstvo naše organizacije zagotavlja, da z izvajanjem postopka za obvladovanje preventivnih ukrepov odpravimo vzroke potencialnih neskladnosti, oziroma da preprečimo nastanek neskladnosti kjerkoli v procesu. Potek izvedbe preventivnih ukrepov je opisan v spodnjem postopku.Osnova za uvedbo preventivnih ukrepov so analize naslednjih informacij:
  • pritožbe odjemalcev,
  • poročila o neskladnostih,
  • poročila o notranjih presojah,
  • rezultati vodstvenega pregleda,
  • rezultati analiz podatkov,
  • rezultati merjenj zadovoljstva,
  • razni zapisi sistema vodenja kakovosti,
  • meritve procesov.

Izvedbo preventivnih ukrepov nadzorujemo, tako da zagotovimo, da so postavljeni cilji doseženi. Preventivne ukrepe in oceno njihove učinkovitosti vključimo v vodstveni pregled.

Referenčni postopki

Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:49:39 UTC] by admin