This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Tue 02 of Jun, 2020 [16:58 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

8.5.2 Korektivni ukrepi

print
8.5.2 Korektivni ukrepi

Vodstvo naše organizacije zagotavlja, da se korektivni ukrepi uporabljajo kot eno od orodij za izboljševanje.

Planiranje in izvajanje korektivnih ukrepov vključuje ocenjevanje pomembnosti problemov in izraža možni vpliv na stroške neskladnosti, delovanje proizvodov ali storitev, dobavljivost in varnost proizvodov ali storitev ter zadovoljstvo odjemalcev in ostalih zainteresiranih strani. Potek izvedbe korektivnih ukrepov je opisan v spodnjem postopku.Osnova za uvedbo korektivnih ukrepov so analize naslednjih informacij:
  • pritožbe odjemalcev,
  • poročila o neskladnostih,
  • poročila o notranjih presojah,
  • rezultati vodstvenega pregleda,
  • rezultati analiz podatkov,
  • rezultati merjenj zadovoljstva,
  • razni zapisi sistema vodenja kakovosti,
  • meritve procesov.

V procesu korektivnih ukrepov sodeluje osebje iz različnih področij. Izvedbo korektivnih ukrepov nadzorujemo, tako da zagotovimo, da so postavljeni cilji doseženi. S korektivnimi ukrepi predvsem odpravljamo vzroke neskladnosti, da bi se preprečila njihova ponovitev.

Korektivne ukrepe in oceno njihove učinkovitosti vključimo v vodstveni pregled.

Referenčni postopki

Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:48:39 UTC] by admin