This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sat 15 of Aug, 2020 [05:39 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

8.4 Analize podatkov

print
8.4 Analize podatkov

Odločitve v podjetju temeljijo na različnih informacijah in analizah podatkov. Analiziramo podatke iz različnih virov, kot je to opisano v tem poslovniku kakovosti in referenčnih dokumentih. Z analizami podatkov lahko ocenimo svoje delovanje glede na plane, postavljena cilje in ostale namene in identificiramo možnosti za izboljševanje.

Analize podatkov nam pomagajo tudi pri določanju izvirnih vzrokov obstoječih ali možnih problemov in so torej osnova za odločanje o korektivnih in preventivnih ukrepih.

Analize podatkov temeljijo na izbiri primernih metod analiziranja ali primernih statističnih metod, odločanje in sprejemanje ukrepov pa temelji tudi na osnovi rezultatov in logičnih analiz, ob upoštevanju izkušenj in intuicije. Za izbiro ustreznih metod je odgovoren vsak vodja delovne skupine.

Rezultate analiz podatkov uporabimo, da ugotovimo:
  • trende,
  • zadovoljstvo odjemalcev,
  • zadovoljstvo ostalih zainteresiranih strani,
  • učinkovitost in uspešnost procesov,
  • učinkovitost dobaviteljev,
  • uspešnost pri doseganju ciljev izboljševanja delovanja,
  • ekonomiko, finančne dosežke in dosežke na trgu,
  • učinkovitost svojega delovanja glede na druge organizacije,
  • konkurenčnost.

Postopek izbire ustreznih statističnih metod je prikazan na spodnjem postopku.


Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:46:02 UTC] by admin