This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Tue 02 of Jun, 2020 [16:24 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

8.3 Obvladovanje neskladnosti

print
8.3 Obvladovanje neskladnosti

Osebju, ki ima pooblastila in odgovornosti, omogočamo poročanje o neskladnostih v katerikoli stopnji procesa, da zagotovimo pravočasno identifikacijo in obravnavanje neskladnosti. Dokumentiramo in obvladujemo neskladnosti v vseh procesih - procesih realizacije in ostalih podpornih procesih.

Postopek obvladovanja neskladnosti je prikazan na spodnji sliki.Neskladnosti dokumentiramo, skupaj s potekom odpravljanja, da bi se priskrbeli podatki za analiziranje in izboljševanje, hkrati pa bi jih lahko v bodoče uporabili kot primere slabe prakse v procesu usposabljanja. Osebje, ki izvaja pregled, je kompetentno za ocenitev učinkov neskladnosti in ima pooblastila in vire za obravnavanje neskladnosti in za definiranje primernih ukrepov.

Na ta način tudi zagotavljamo učinkovito in uspešno identificiranje, ločevanje in obravnavanje neskladnih proizvodov, da bi se preprečila njihova napačna uporaba.

Referenčni postopki

Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:44:58 UTC] by admin