This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Tue 02 of Jun, 2020 [17:00 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

8.2.4 Nadzorovanje in merjenje proizvoda

print
8.2.4 Nadzorovanje in merjenje proizvoda

Vzpostavili in specificirali smo zahteve za merjenje proizvodov vključno s kriteriji sprejemljivosti. Merjenje proizvodov je planirano in ga izvajamo zato, da potrdimo, da so bile postavljene zahteve dosežene.

Pri izbiri metod merjenja proizvodov, s katerimi zagotavljajo, da proizvodi izpolnjujejo zahteve, upoštevamo naslednje:
  • karakteristike proizvodov, ki določajo vrste merjenj in zahtevano točnost,
  • določitev primernih točk merjenja v procesu realizacije,
  • potrebno opremo in orodja,
  • karakteristike, ki naj se merijo v vsaki točki in kriterije sprejemljivosti,
  • zahteve odjemalcev glede merjenja proizvodov.

Merjenje proizvoda, lahko glede na zahteve vključuje:
  • tipsko preskušanje,
  • kontrole in preskušanja v procesu,
  • overjanje proizvoda,
  • validacijo proizvoda,
  • končno kontrolo, s katero potrdimo, so bile aktivnosti overjanja izvedene.

Dokler ne izvršimo vseh predvidenih merjenj, proizvodov ne odobrimo za uporabo v naslednji fazi procesa, oziroma ne odobrimo nadaljnjega izvajanje storitve.

Zapise o vseh opravljenih merjenjih ustrezno obvladujemo.

Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:43:33 UTC] by admin