This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Wed 18 of Sep, 2019 [12:06 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

8.2.3 Nadzorovanje in merjenje procesov

print
8.2.3 Nadzorovanje in merjenje procesov

Identificirali smo metode merjenja s katerimi ocenjujemo delovanje posameznih procesov. Izbrane metode merjenja uporabljamo pri vodenju procesov z njimi pa dokazujemo sposobnost procesov za doseganje postavljenih ciljev.

Postopek nadzorovanja in merjenja procesov je opisan na spodnji sliki.Analize zapisov o opravljenih merjenjih procesov so osnova za nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

Referenčni postopki

Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:42:16 UTC] by admin