This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Tue 02 of Jun, 2020 [17:43 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

8.2.1 Zadovoljstvo odjemalcev

print
8.2.1 Zadovoljstvo odjemalcev

Merjenje in nadzorovanje zadovoljstva odjemalcev temelji na pregledu informacij v zvezi z njimi. Identificirali smo notranje in zunanje vire pisnih ali ustnih informacij v zvezi z odjemalci in končnimi uporabniki. Informacije v zvezi z odjemalci so predvsem:
  • pritožbe odjemalcev,
  • mnenja in pohvale odjemalcev,
  • komuniciranje neposredno z odjemalci,
  • vprašalniki in raziskave,
  • zbiranje in analiziranje podatkov, ki jih pridobijo zunanji pogodbeni izvajalci,
  • razprave v tematskih skupinah,
  • poročila organizacij potrošnikov,
  • poročila v različnih medijih,
  • panožne in industrijske študije.

Vodstvo uporablja merjenje zadovoljstva odjemalcev kot pomembno orodje za nenehno izboljševanje. Postopek za pridobivanje, merjenje in nadzorovanje povratnih informacij o zadovoljstvu odjemalcev je prikazan na spodnji sliki.Ocena zadovoljstva odjemalcev je osnova za nenehno izboljševanje, korektivne ukrepe in preventivne ukrepe. Oceno zadovoljstva odjemalcev obravnavamo tudi na vodstvenem pregledu.

Referenčni postopki

Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:39:19 UTC] by admin