This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sat 15 of Aug, 2020 [05:23 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

5.3 Politika kakovosti

print
5.3 Politika kakovosti

Najvišje vodstvo našega podjetja uporablja politiko kakovosti kot način vodenja v smeri izboljševanja njegovega delovanja. Sprejeta politika kakovosti je konsistenten del strategije podjetja.

Pri definiranju in sprejetju politike kakovosti upoštevamo naslednje:
 • biti mora skladna z vizijo in poslanstvom najvišjega vodstva o prihodnosti podjetja,
 • biti mora razumljiva vsemu osebju v podjetju,
 • dokazuje zavezanost najvišjega vodstva h kakovosti in zagotavljanju virov za doseganje ciljev,
 • pomaga pri promoviranju zavezanosti h kakovosti v celotnem podjetju,
 • podaja zahteve za nenehno izboljševanje zadovoljstva odjemalcev in ostalih zainteresiranih strani.

Cilji politike kakovosti podjetja so:
 • Izpolnitev in preseganje kupčevih zahtev, potreb in pričakovanj
 • Rast podjetja in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti
 • Stalno informiranje, usposabljanje in motiviranje osebja ter povečevanje njihovega zadovoljstva
 • Učinkovitost procesov in skladnost proizvodov
 • Vzpostavitev partnerskih odnosov z dobavitelji proizvodov in storitev
 • Delovanje v skladu s pričakovanji družbe
 • Nenehna skrb za okolje

Najvišje vodstvo zagotavlja, da je politika kakovosti učinkovito izražena in uspešno predstavljena vsemu osebju podjetja. Osebju predstavimo tudi konkretne cilje kakovosti za tekoče obdobje, ki izhajajo iz politike kakovosti.

Ustreznost in primernost sprejete politike kakovosti preverjamo na vodstvenih pregledih.

Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:04:21 UTC] by admin