This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sat 15 of Aug, 2020 [03:56 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

5.2 Osredotočenost na odjemalca

print
5.2 Osredotočenost na odjemalca

Uspeh našega podjetja je odvisen od razumevanja in zadovoljevanja trenutnih in bodočih potreb in pričakovanj sedanjih ali potencialnih odjemalcev ali končnih uporabnikov, kot tudi razumevanja in upoštevanja potreb in pričakovanj ostalih zainteresiranih strani.

Da bi lahko zadovoljili potrebe in pričakovanja naših odjemalcev in končnih uporabnikov upoštevamo naslednje:
  • identificiramo potrebe in pričakovanja odjemalcev, vključno s potrebami potencialnih odjemalcev,
  • identificirane potrebe in pričakovanja odjemalcev prevedemo v zahteve,
  • z zahtevami seznanjamo osebje podjetja,
  • določimo ključne karakteristike proizvodov, ki so pomembne za naše odjemalce in končne uporabnike,
  • identificiramo in ocenimo konkurenco na tržišču,
  • identificiramo tržne priložnosti, slabosti in bodoče konkurenčne prednosti,
  • osredotočamo se na procese izboljševanja.

Na ta način zagotovimo, da so zahteve odjemalcev izpolnjene, njihova pričakovanja pa presežena, s čimer povečujemo njihovo zadovoljstvo.


Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:01:51 UTC] by admin