This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sun 17 of Jan, 2021 [21:53 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

3. Izrazi definicije in kratice

print
3. Izrazi, definicije in kratice
3.1 Definicije

Proizvod: je rezultat aktivnosti ali procesov. Zajema izdelke in storitve. Po standardu ISO 9001:2008 se ta izraz nanaša samo na proizvod, ki je namenjen odjemalcu ali ga odjemalec zahteva; v tem poslovniku sta enakovredna izraza rešitev (v smislu: aplikativna rešitev, aplikacija) in storitev.

Dokument: posebna vrsta papirnega ali računalniškega zapisa, katerega priprava, pregled, odobritev in objava poteka po predpisanem postopku, tako da je veljavna ena sama verzija.

Zapis: vse vrste zapisov, ki nastajajo v sistemu vodenja kakovosti v skladu s predpisanimi postopki.

Dokumentiran postopek: postopek, ki je vzpostavljen, dokumentiran, se izvaja in vzdržuje.


3.2 Kratice

... :

Created by: admin last modification: Monday 09. August, 2010 [02:19:07 UTC] by admin