This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sun 16 of Jun, 2019 [17:13 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

2. Reference

print
2. Reference
2.1 Standardi

Ta Poslovnik kakovosti se sklicuje na:
  • Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve, SIST ISO 9001:2008


2.2 Regulativa


Created by: admin last modification: Tuesday 20. October, 2009 [13:04:51 UTC] by admin