This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sun 17 of Jan, 2021 [22:32 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

1. Predmet poslovnika

print
1. Predmet poslovnika
1.1 Namen in cilj

Poslovnik kakovosti podjetja xxx d.o.o. predstavlja krovni dokument sistema vodenja kakovosti, v katerem so opredeljeni elementi, ki jih izvajamo za doseganje ciljev, ki smo jih opredelili v politiki kakovosti.

Poslovnik kakovosti podjetja tako:
  • opredeljuje osnovne smernice sistema vodenja kakovosti,
  • predstavlja povezavo med zahtevami standarda ISO 9001:2008 in tem, kako so omenjene zahteve izpolnjene v našem sistemu vodenja kakovosti,
  • posamezne elemente sistema podrobneje opisuje v postopkih in navodilih za izvajanje posameznih aktivnosti,
  • predstavlja dokument, s katerim partnerjem dokazujemo delovanje in učinkovitost našega sistema vodenja.


1.2 Področje veljavnosti in dovoljene opustitve

Poslovnik kakovosti vsebuje smernice za sistem vodenja kakovosti za naslednje dejavnosti:

Razvoj aplikativne programske opreme, sistemska integracija, izobraževanje, svetovanje, tehnična podpora in prodaja za področje računalništva in informatike

V sistemu vodenja kakovosti našega podjetja nismo opustili nobenega elementa.


1.3 Uporaba poslovnika kakovosti

Poslovnik kakovosti uporabljamo samo v interne namene. Na zahtevo partnerjev izdelamo informativno izdajo poslovnika kakovosti.

Poslovnik kakovosti je vzdrževan v informacijskem sistemu za upravljanje dokumentov sistema vodenja kakovosti, kjer je dosegljiva trenutno veljavna verzija. Uporabnik je odgovoren, da preveri skladnost uporabljenega izvoda z zadnjo veljavno verzijo.


Created by: admin last modification: Monday 09. August, 2010 [02:18:02 UTC] by admin