This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sun 17 of Jan, 2021 [20:55 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

0. Uvod

print
0. Uvod
0.1 Predstavitev podjetja

Podjetje xxx d.o.o. je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij in informacijske podpore poslovnih procesov. Naša osnovna prednost je stalno izpopolnjevano lastno znanje in izkušnje, ki nam omogočajo, da lahko naročnikom ponudimo tako izdelke vodilnih svetovnih ponudnikov informacijskih tehnologij kot tudi lastne rešitve.

Naročnikom zagotavljamo celovito podporo vsem informacijskim funkcijam in procesom, od osebnih računalnikov, do največjih strežniških sistemov, od svetovanja pri izbiri opreme do sistemske integracije in razvoja prilagojenih programskih rešitev, od izobraževanja uporabnikov do celovite ponudbe vzdrževanja vseh vrst informacijskih sistemov in opreme.

Kupcem ponujamo celovite informacijske rešitve, prilagojene njihovim željam in potrebam. Razvili smo lastne informacijske rešitve za kompleksne poslovne sisteme in procese:
 • sistemi za xxx
 • sisteme za upravljanje z vsebinami
 • xxx informacijski sistem

Razvoj lastnih celovitih informacijskih rešitev in storitev je nemogoč brez vrhunskega znanja in dobrih poslovnih partnerjev. V podjetju se zavedamo pomembnosti povezave z vodilnimi svetovnimi podjetji. Vseskozi gradimo področje prodaje strojne in programske opreme. xxx d.o.o. je partner največjih svetovnih računalniških podjetij:
Uspeh podjetja dopolnjuje naša ponudba storitev vzdrževanja in podpore, izobraževanja in svetovanja, sistemske integracije ter razvoja celovitih informacijskih sistemov. Posebna prednost so naše večletne izkušnje sistemske integracije na specializiranih področjih sporočilnih sistemov ter spletnih in govornih portalov. Naročnikom lahko tako ponudimo celovito poslovno podporo, načrtovanje novih informacijskih sistemov, zagotavljanje nemotenega delovanja in zahtevane stopnje šolanja kadrov - vse z enim ciljem: skupaj izbrati najboljšo možno rešitev, ki bo ustrezala vsem zahtevam projekta in zagotavljala najboljšo povrnitev investicij.

Želja neprestano presegati zahteve in pričakovanja naših naročnikov ter zagotavljanje kakovosti naših storitev so nas vodili k temu, da smo že leta xxx pridobili certifikat ISO 9001. Ta certifikat je najbolj viden izkaz našega prepričanja, da lahko uspemo le, če bomo stalno izboljševali kakovost naših poslovnih procesov, storitev in rešitev ter tako postavljali merila kakovosti poslovanja z naročniki in partnerji.


0.2 Temeljni podatki

Naziv: xxx d.o.o.
Skrajšani naziv: xxx d.o.o.
Sedež družbe: xxx ulica 100, SI-1000 Ljubljana

Davčna številka: SIxxx

Spletna stran: http://www.xxx.si
Elektronska pošta: info@xxx.si
Telefon: +386 (0)1 xxx
Telefaks: +386 (0)1 xxx

Direktor: xxx
Pomočnik direktorja: xxx
Izvršni direktor: xxx
Predstavnik vodstva: xxx


0.3 Dejavnost

Podjetje xxx d.o.o. ima naslednja področja poslovnega delovanja:
 • distribucija in prodaja računalniške strojne in programske opreme priznanih proizvajalcev,
 • načrtovanje, projektiranje, izvedba in vzdrževanje informacijske infrastrukture,
 • servisiranje računalniške opreme,
 • izdelava rešitev za različna poslovna področja s posebnim poudarkom na sisteme za zaračunavanje storitev, sisteme za upravljanje z vsebinami in bolnišnično informacijskimi sistemi,
 • svetovanje na področju IT,
 • sistemska integracija,
 • podpora uporabnikom računalniške, programske in aplikativne opreme,
 • izobraževanje na področju IT.


0.4 Cilji podjetja

Cilj podjetja je ostati iskan partner na področjih razvoja aplikativne programske opreme, sistemske integracije, izobraževanja, svetovanja, tehnične podpore in prodaje na področju računalništva in informatike. Želimo si, da bi bili navzven prepoznavni predvsem po kakovosti naših storitev in rešitev, navznoter pa kot podjetje, kjer zaposleni kljub izredni dinamiki radi združujejo svoje znanje.

Cilj sodelovanja z našimi naročniki je dolgoročni partnerski odnos, kajti samo na ta način lahko do podrobnosti spoznamo njihove potrebe in način delovanja. To je eden od ključnih pogojev, da lahko stranki ponudimo ustrezno rešitev, katere implementacija bo v zadovoljstvo obeh izboljšala učinkovitost poslovanja naročnika. Pri tem bomo skrbeli, da bodo naše rešitve temeljile na sodobnih, v svetu uveljavljenih tehnologijah, našim naročnikom pa zagotavljali čim večjo povrnitev investicije in dolgoročno varnost njihovih naložb.

Aktivno bomo podpirali posameznike, programe in organizacije, ki imajo pozitiven učinek na okolje in skupnosti, v katerih podjetje deluje kot poslovni partner in delodajalec, zlasti pa na področjih izobraževanja, športa, kulture in varstva okolja.


Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [08:57:58 UTC] by admin