This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Mon 01 of Mar, 2021 [00:15 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

KVALI.DAT d.o.o.

print
SIST
KVALI.DAT d.o.o. je enoosebna družba z omejeno odgovornostjo, ki jo je ustanovil Jernej Potočnik, svetovalec, presojevalec in predavatelj s področja sistemov vodenja kakovosti in vodenja varovanja informacij ter standardov skupine ISO 9000 in ISO/IEC 27000.

Družba je bila ustanovljena leta 2005, delovanje sodelavcev na področju sistemov vodenja kakovosti pa sega v konec osemdesetih let.

Glavne dejavnosti družbe na področju sistemov vodenja kakovosti in varovanja informacij so:
  • Vodenje projektov vzpostavitve sistemov vodenja kakovosti - ISO 9001
  • Vodenje projektov vzpostavitve sistemov vodenja kakovosti - ISO 14001
  • Vodenje projektov vzpostavitve sistemov upravljanja varovanja informacij - ISO/IEC 27001
  • Svetovanje pri izvedbi ocene tveganj po zahtevah ISO/IEC 27005
  • Usposabljanja s področja vodenja kakovosti in upravljanja informacij
  • Izvajanje presoj sistemov vodenja kakovosti in upravljanja informacij
Programska orodja:
  • Spletno programsko orodje za izvedbo analize tveganja INFO.RM v skladu z ISO/IEC 27001.Uporabniki programa INFO.RM (večina je tudi pridobila različne certifikate ISO):

GG Bled, Payten, INEA, INEA-RBT, Špica International, Prinsis, KIMI, 3 GEN, FMC Group, Alpmetal, Ecoplin Zadel, Anthron, SIST, BVG, Tour AS, UVHVVR, ADD, Actual I.T., Avtenta.si, Elektro energija, Marand Inženiring, SIMT, Unistar LC.


S svojim delom smo se uveljavili v številnih podjetjih, kjer smo vodili ali sodelovali na projektih vzpostavitve in certificiranja sistemov vodenja kakovosti in vodenja varovanja informacij. Z našimi naročniki smo vzpostavili dolgoročne partnerske odnose, kar je najboljše zagotovilo za stalno izboljševanje in razvoj naročnikovega sistema vodenja in posledično povečevanje zadovoljstva uporabnikov naših storitev. Pretekli uspehi nas spodbujajo k nenehnemu razvoju ter vedno višji kakovosti naših rešitev in storitev.

Elektronska pošta: info(a)kvalidat.si
Standard ISO 9001 ISO 27001 Svetovanje Seminar Tečaj notranja presoja Certificiranje sistema Svetovanje Pridobitev certifikata Vzpostavitev sistema Dokumentacija Pridobitev certifikata Projekt Notranja presoja Uvajanje sistema Svetovanje Svetovanje vodenje informacij SUVI SVVI ISMS ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27002 ISO 17799 ISO 27001 pomoč sodelovanje sistem varovanja informacij Ocena tveganja Program Analiza tveganja Analiza tveganja ISO 27001 Software ocena tveganja risk management Risk management

Created by: admin last modification: Wednesday 10. April, 2019 [19:54:02 UTC] by admin